Forenklet brukerguide BB-1000

Den forenklede brukerguiden er en plastikklaminert A4 side med sugekopp for feste på en flate nær klosettet. Den gir en kort innføring i de mest grunnleggende funksjonene og er en god måte for brukeren til å bli kjent med hvordan apparatet betjenes.

Den kan også f. eks. henges frem ved besøk, slik at nye brukere/gjester kan få en innføring i hvordan apparatet betjenes.