Spørsmål og svar

Er bidetsete et nytt produkt?
Uhygiensik?
Hvem har glede av å benytte et bidetsete?
Kan et bidetsete benyttes på mitt eksisterende WC?
Vegghengt WC?
Hvor lang tid tar vask og tørk?
Hvorfor trådløst betjeningspanel?
Er det bare betjeningspanelet som er forskjellig mellom modell 900 og 1000, eller er det også andre funksjonelle tekniske forskjeller?
Energiforbruk?
Renhold?
Erstatter bidetsetet fullt ut et vanlig bidet?
Må jeg alltid benytte bidetfunksjonenene, eller kan jeg benytte det som et vanlig klosett?
Turbodusj - hva er det?
Er produktene prisforhandlet og tilgjengelig gjennom helpemiddelsentralene?
Kan det monteres armlener på klosettet i kombinasjon med BB1000-900?
Kan toalettforhøyer benyttes i kombinasjon med BB1000-900?

Jeg finner ikke svar på mitt spørsmål.

 

Er bidetsete et nytt produkt?
Bidet kombinert med klosett ble funnet opp av Hans Maurer i 1957. I Japan ble kombinert bidet og toalettsete introdusert på åttitallet og det har etter hvert blitt en vanlig innretning i moderne hjem i Japan og Sør Korea. Selv i "bidet-land" på det europeiske kontinentet og i USA har bidetsetet blitt svært populære de siste årene på grunn av deres plassbesparende og bedre fungerende egenskaper.

Er dette uhygienisk?
Rent vann har som regel et lavere bakterieinnhold en vanligh toalettpapir, og nærmest fritt for kjemikalier. Ved å spyle bort avføringsrester blir man helt ren og unngår å smøre bakterier inn i huden, slik man gjør med bare papir, og kvinner reduserer risikoen for bakterieoverføring mellom nr.1 og nr. 2. Rent vann er også pH-nøytralt og er best for hud og slimhinner.

Hvem har glede av å benytte bidet?
Alle har glede av å benytte bidet, både kvinner og menn. Privathusholdninger som er opptatt av hygiene og miljø, som er opptatt av å være ordentlig ren etter et toalettbesøk og som ønsker å unngå å belaste miljøet med unødvendig bruk av papir, samt personer som er opptatt av teknologiske nyvinninger og ønsker å ha det siste av teknologi også på sitt toalett.

Personer med funksjonshemninger, med lidelser som hemorroider, urinveisinfeksjoner, som nylig har født, som nylig er operert eller av andre helsemessige årsaker har glede av å benytte vann fremfor papir ved toalettbesøk.

Hoteller som ønsker å holde en miljøvennlig profil og høy standard i sine sanitær/baderom, som har egne rom for kvinnelige gjester, eller har gjester fra land der det er vanlig med bidetseter.

Institusjoner innen helsevesenet der bidetster er aktuelt for fødeavdelinger og kirurgiske avdelinger ved sykehus, i institusjoner med funksjonshemmede og pleie/aldershjem der pasienter og pleiere kan oppleve større verdighet ved å slippe å måtte hjelpe til med det mest intime ved toalettbesøk.

Kan et bidetsete benyttes på mitt eksisterende WC?
Har du et gulvmontert wc er bidetsetet enkelt å montere på ditt eksisterende WC, vanntilførsel kobles mellom eksisterende rør og cisterne og alle rørdeler er inkludert. I tillegg må apparatet kobles til et ledig jordet strømuttak 1,5m fra ditt toalett. Dersom du er usikker på å utføre monteringen selv anbefales det å kontakte rørlegger og eventuelt elektriker for å legge opp en ny kontakt.

Sanitærporselen, som så mye annet, kommer i mange fassonger og størrelser. Derefor er det viktig at du tar mål av ditt eksisterende WC for å være sikker på at det passer. Det bør være 46-48 cm. fra cisterne/vegg til klosettskålens yttre forkant, eller 44 cm til indre forkant.
Vennligst se her for vitale mål .

Vegghengt WC?
Dersom bidetsete ønskes montert på et eksisterende vegghengt WC må det enten legges opp utvendig vanntilførsel, eller innbyggningen må åpnes for å legge nødvendig vanntilførsel og stoppekran.

Dersom du er i prosjekteringsfasen er det viktig å opplyse de fagfolkene som er innvolvert i prosjektet at du ønsker opplegg for bidetsete slik at vanntilførsel med stoppekran og strømkontakt på sine respektive sider av klosettet.

Hvor lang tid tar vask og tørk?
Dette er relativt avhengig av faktorer som vanntrykk, vanntemperatur og lufttemperatur.
Apparatet bruker ca. 10 sekunder på å forberede en dusjoperasjon fra brukeren aktiverer funksjonen, blant annet for å rense dysen o.l..
Brukeren styrer selv hvor lenge en dusjfunksjon skal vare, men etter hvert vil det oppvarmede vannet være oppbrukt. Hvor lang tid det tar før varmtvannet er oppbrukt avhenger av hvor mye vann som forbrukes (vanntrykk) og temperaturen på vannet som tilføres apparatet. Det vil derfor være naturlig at det blir fortere kald vann på vinterstid enn på sommeren. På vinteren tar det ca. 60 sekunder ved fullt vanntrykk før dusjvannet er helt kaldt, det blandes hele tiden med tilført kaldtvann slik at det vill gradvis bli kjøligere.
En posteriør dusj tar ca. 30-60 sekunder for å oppnå tilfredsstillende resultat, feminindusj fra ca. 20 sekunder. 
Tørkeprosessen vil avhengig av lufttemperatur og område som skal tørkes ta fra 30-120 sekunder. Er man utålmodig eller har dårlig tid anbefales det å benytte litt papir til å fjerne overflødig vann før man tørker med varmluft.

Hvorfor trådløst betjeningspanel?
Med et trådløst betjeningspanel ungår man plassering av betjeningpanelet i den uhygieniske sonen der det kan være utsatt for søl, samt at det med den medfølgende vegmonteringsbraketten kan plasseres der det er mer praktisk å betjene enn nede på siden av setet.

Er det bare betjeningspanelet som er forskjellig mellom modell 900 og 1000, eller er det også andre funksjonelle tekniske forskjeller?
Alle funksjoner er identiske og eneste forskjell er trådløst betjeningspanel på BB-1000 og sidemontert betjeningspanel på BB-900.

Energiforbruk?
Bidtetsetet benytter elektrisitet til å varme opp sete, vann, lufttørker og til å drive spylefunksjoner, dysearm og logikk/kontrollfunksjoner. Apparatet vil på det meste bruke 600W ved oppvarming av helt kald vann og 250W ved varmluftstørk. Det finnes to energisparefunksjoner som kan aktiveres slik at det ikke sløses med strømforbruk til oppvarming av vann og sete på tider der bidetsetet ikke er i bruk. Den ene senker temperatur på vann og sete til en hviletemperatur slik at oppvarming vil ta mindre tid enn dersom vannet er helt kaldt. Den andre energisparefunksjonen fungerer ved at den over tid gjør en analyse av når bidetsetet er i bruk og deretter sørger for at vann og sete er temperert f.eks. på morgenen og kvelden, men legges til hviletemperaturen på dagtid når alle er ute av huset eller om natten når alle i huset sover.

Renhold?
Det er enkelt å holde bidetsetet rent. Det daglige renholdet av selve dusjdysene tar apparatet seg av ved at de automatisk skylles/renses før og etter bruk. I tillegg anbefales det at dusjdysene av og til rengjøres med f.eks. en tannbørste. Til dette finnes det en funksjon som aktiverer dysearmen slik at dysene eksponeres uten at dusjfunksjonene aktiveres. Setet festes i en skinne/brakett som skrus fast til porselenet, slik at det enkelt kan fjernes for å rengjøre wc og apparat. I tilleg er bidetsetet produsert i et antibakterielt plastmateriale som vanskeliggjør forholdene for gode levekår for bakterier.

Erstatter bidetsetet fullt ut et vanlig bidet?
Hvorvidt et bidetsete fult ut erstatter et vanlig bidet avhenger av om det vanlige bideet benyttes til annet enn sanitære formål.
Bidetsetets dusjfunksjoner fungerer mer målrettet enn det et vanlig bidet vil gjøre, ved at dysene sørger for at dusjstrålen styres rett mot områdene som skal dusjes, det vil derfor bli mindre vannsøl med et bidetsete. I tilleg er det funksjoner i bidetsetet man hverken finner på et tradisjonelt bidet eller toalettsettsete.
Produktet er ikke egnet for vask av føtter etc. som noen velger å benytte et tradisjonelt bidet til, da dette plasseres på klosettet.

Må jeg alltid bruke bidetfunksjonenene, eller kan jeg også bruke klosettet som vanlig?
Det er fritt opp til brukeren hvorvidt hun/han ønsker i benytte dusj og tørkefunksjonene eller ikke. Bidetsetet er et tilleg til det vanlige klosettet slik at det kan benyttes på gamlemåten dersom det er ønskelig.

Turbodusj - hva er det?
Den patenterte Turbodusjdysen på BioBidet BB-1000 gir én konsentrert vannstråle med en spessiell skru. Denne kan benyttes for å skylle ut avføringsrester som ellers kan føre til ubeghag. Den kan også benyttes for klystér. Husk å dusje på nytt etter bruk av turbodusj.

Er produktene prisforhandlet og tilgjengelig gjennom helpemiddelsentralene?
Produkttypen er ikke i en prisforhandlet produktkategori, men hjelpemiddelsentralen i alle fylkene skal kjenne til våre produkter og vi er leverandør til Trygdeetaten. Se våre HMS-sider for mer informasjon.

Kan det monteres armlener på klosettet i kombinasjon med BB1000-900?
Biobidet kan dessverre ikke kombineres med armlener montert på klosettet, da BBB900/1000 må monteres på en jevn flate. Det anbefales derfor å benytte veggmonterte armlener for kombinasjon med BB900/1000.

Kan toalettforhøyer benyttes i kombinasjon med BB1000-900?
Det er desverre ikke mulig å kombinere BB-1000/900 med toalettforhøyere da apparatet er avhengig av å festes til en jevn flate og støtten selve setet/ringen får fra toalettskålen. BB-1000/900 bygger omternt 2 cm høyere enn et "vanlig" enkelt toalettsete. Det er derimot mulig å kombinere BB-1000/900 med Aerolet toalettheis, men dette er en mer omfattende løsning enn kun et bidetsete.

 

Har du spørsmål som du ikke finner svar på her?

Vennligst kontakt oss og vi vil besvare ditt spørsmål på e-post samtidig som vi vil legge det ut på denne siden.

 

 
Tergeo, Norway - Tel: +47 415 56 560

©2005-2024 Tergeo